Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, maar hiervoor is wel een geldige verwijzing nodig van een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist, die u een verwijzing kan verstrekken voor logopedie.

In bepaalde gevallen, op medische indicatie, is het zelfs mogelijk om de behandeling aan huis te laten plaatsvinden. Uw gezondheid staat voorop, en we streven ernaar om de zorg zo toegankelijk en passend mogelijk te maken voor uw situatie.