Aanmelding
Aanmelden kan telefonisch, per e-mail of via Instagram. Bij de aanmelding worden enkele gegevens van u genoteerd en wordt een eerste afspraak ingepland.

Intakegesprek
Tijdens de eerste sessie vindt het intakegesprek plaats. Hierin wordt de hulpvraag geformuleerd.
Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek waarvoor we over diverse onderzoeksmaterialen beschikken. Een logopedisch onderzoek bij kinderen gebeurt altijd op een prettige speelse manier. Aan de hand van de resultaten wordt de diagnose gesteld en wordt een behandelplan opgesteld. De onderzoeksresultaten en het behandelplan worden altijd met u besproken.