Vergoeding door de zorgverzekeraars
De kosten voor logopedische behandeling worden door de zorgverzekeraars vergoed. U bent verzekerd voor logopedische hulp vanuit het basispakket. De meeste zorgverzekeraars vergoeden behandelingen onbeperkt (mits er een hulpvraag en geldende verwijzing is door een arts).

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. Voor 2020 heeft Logopediepraktijk Ulusan wederom met alle verzekeraars een contract behalve met CZ, OHRA en Nationale Nederlanden.

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht, indien wij een contract hebben bij deze verzekeraar. Wanneer wij geen contract met uw verzekeraar hebben, krijgt u een nota ofwel een restnota. Logopediepraktijk Ulusan hanteert de betalingsvoorwaarden volgens de Nederlandse Vereniging voor
Logopedie en Foniatrie. Uitgebreide betalingsvoorwaarden kunt u opvragen bij de behandelend logopedist.

Eigen risico
Voor verzekerden vanaf 18 jaar geldt in de basisverzekering van 2020 een verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico geldt dus ook voor logopedie.

Verzuimtarief
Indien een behandeling niet tijdig afgezegd wordt (24 uur voorafgaand aan de behandeling) wordt het verzuimtarief toegepast van €30,-. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U zult dit zelf moeten betalen.