Vergoeding door de zorgverzekeraars
Logopedie valt binnen het basispakket van uw zorgverzekeraar, aanvullend verzekeren is niet nodig. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, gaan behandelingen eerst van het eigen risico af. Nota’s voor vergoedingen dienen we direct in bij uw zorgverzekeraar.

Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. Voor 2023 heeft Logopediepraktijk Ulusan wederom met alle verzekeraars een contract behalve met CZ, OHRA en Nationale Nederlanden.

Voor de actuele tarieven voor logopedie kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Voor gedetailleerde informatie, raadpleeg uw logopedist. Zij staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van de benodigde informatie