U komt voor goede hulp en begeleiding. Die wil ik graag bieden. Als logopedist doe ik er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Logopediepraktijk Ulusan is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. NZG Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een arts, tandarts of logopedist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).