Mijn naam is Fadime Ulusan. Getrouwd en moeder van een dochter. In 2016 heb ik mijn studie Logopedie aan de Hogeschool Utrecht te Utrecht afgerond.

Ik heb veel ervaring met het werken met kinderen en het behandelen van spraak- en taalstoornissen, meertaligheid, dyslexie en afwijkende mondgewoonten. Ik vind het telkens weer een uitdaging om een behandelprogramma op te stellen dat aansluit bij de leefstijl en persoonlijkheid van de cliënt. Graag streef ik met u naar het gewenste resultaat.

Tijdens mijn logopedische behandeling vind ik het belangrijk dat de aanpak van de behandeling zoveel mogelijk aansluit op de behoefte van de cliënt. De behandeldoelen worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Indien een multidisciplinaire aanpak gewenst is, zal overleg plaatsvinden met andere disciplines. Dit heeft mijns inziens een positief effect op het behandelresultaat en de behandelduur.