Logopediepraktijk Ulusan is gevestigd in het welzijnscentrum Molenstaete te Waalwijk en Gezondheidscentrum M3 in Leerdam.

Het is een allround praktijk waar zowel kinderen als volwassenen met problemen op het gebied van eten, drinken, slikken, adem, stem, spraak, taal en gehoor onderzocht en behandeld worden.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht of aandoening. Het is belangrijk dat u duidelijk maakt wat de klacht precies is. Mede op basis van uw informatie wordt een diagnose gesteld. Deze leidt tot een behandelplan. 

Er wordt eveneens informatie gegeven. Op basis van deze informatie en de adviezen beslist u, de cliƫnt of ouder/verzorger, om over te gaan tot de behandeling. Vaak wordt dan gevraagd thuis ook oefeningen te doen. Deze oefeningen horen bij de therapie.

Indien noodzakelijk wordt er contact onderhouden met school, (para)medici, audiologische centra, onderwijsbegeleidingsdiensten etc. Er wordt dan multi-disciplinair overleg gehouden.
Dit kan telefonisch, via de mail of face-to-face.

Na de behandeling wordt een schriftelijk eindverslag gemaakt, u kunt om een afschrift vragen. Dit verslag is bedoeld voor uw verwijzer (huisarts, tandarts of specialist).

U kunt afspreken of u na verloop van tijd weer contact wilt hebben voor een follow-up afspraak.